چند لحظه منتظر بمانید

دوره جامع آموزش مربی مهد کودک در مشهد

در 14 جلسه با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی وحرفه ای ...

دسته بندی
خدمات آموزشی
1.800.000
تومان
دوره جامع آموزش مربی مهد کودک در مشهد
دوره جامع آموزش مربی مهد کودک در مشهد

خدمات آموزشی

در 14 جلسه با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی وحرفه ای ...

1.800.000 تومان

دوره آموزش مربیگری حرفه ای پداگوژی در مشهد

شیوه های نوین تدریس فقط با یک دوره آموزشی

دسته بندی
خدمات آموزشی
1.500.000
تومان
دوره آموزش مربیگری حرفه ای پداگوژی در مشهد
دوره آموزش مربیگری حرفه ای پداگوژی در مشهد

خدمات آموزشی

شیوه های نوین تدریس فقط با یک دوره آموزشی

1.500.000 تومان

مدیر مهد کودک

آموزش مدیر مهد کودک همراه با مدرک بین المللی فنی وحرفه ای

دسته بندی
خدمات آموزشی
2.200.000
تومان
مدیر مهد کودک
مدیر مهد کودک

خدمات آموزشی

آموزش مدیر مهد کودک همراه با مدرک بین المللی فنی وحرفه ای

2.200.000 تومان

  • 1