مدیر مهد کودک

آموزش مدیر مهد کودک همراه با مدرک بین المللی فنی وحرفه ای

دسته
خدمات آموزشی
2.000.000
1.800.000
تومان
تربیت مربی مهد کودک

آموزش تربیت مربی مهد کودک در 14 جلسه با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی وحرفه ای کشور

دسته
خدمات آموزشی
1.500.000
تومان
  • 1