دسته : خدمات آموزشی
پیش ثبت نام در دوره:
 تربیت مربی مهد کودک

سرفصل های دوره

 • بررسی نیازها و غرایز کودکان در سنین رشد
 • تغذیه اطفال
 • برنامه ریزی فعالیت های اساسی و جنبی بر حسب ایام سال
 • شعرخوانی
 • قصه گویی
 • بازی دادن و سرگرم کردن کودکان
 • انتقال نکات اجتماعی، اخلاقی، ایمنی و بهداشتی
 • اجرای نمایش
 • زبان آموزش و تقویت حواس پنجگانه
 • ساخت وسایل کمک آموزشی و سرگرمی و بازی
 • تقویت رفتارهای تسهیل گری و عدم قضاوت در تعاملات کودکان
 • مراقبت، ایمنی وبهداشت ویژه قرارگرفتن کودکان در طبیعت و آموزش های حفظ محیط زیست

اساتید دوره

میتا تیموری
میتا تیموری
مدرس

کارشناس ارشد مشاوره خانواده
فعال در حوزه کودک

نظرات دوره

ثبت نظر