دسته : خدمات آموزشی
پیش ثبت نام در دوره:
مدیر مهد کودک

سرفصل های دوره

- توانايي مديريت آموزشي در مهد كودك و مراكز پيش دبستاني

- توانايي برنامه ريزي آموزشي در مهد كودك

- توانايي سازمان دهي و ايجاد هماهنگي

- توانايي اداره بهداشتي و مالي مهد كودك

- توانايي تحقيق در زمينه مديريت آموزشي

- توانايي تهيه و ساخت چند وسيله آموزشي

- توانايي پيشگيري از حوادث، رعايت نكات ايمني و بهداشتي

اساتید دوره

ساجده قضائی
ساجده قضائی
مدرس

کارشناس ارشد روانشناسی
مشاور در حوزه کودک و نوچوان

نظرات دوره

ثبت نظر