حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته ویژه بازار کار همراه با آموزش نرم افزار

دسته
امور مالی و بازرگانی
2.000.000
1.800.000
تومان
مدیریت قراردادها

برگزاری دوره قرارداد نویسی به صورت اصولی برای اولین بار در مشهد

دسته
امور مالی و بازرگانی
3.000.000
2.500.000
تومان
  • 1