دسته : امور مالی و بازرگانی
پیش ثبت نام در دوره:
حسابداری ویژه بازار کار

سرفصل های دوره

 • مقدمه و تعاریف
 • معرفی انواع حساب ها
 • شناسایی حساب ها
 • دفتر روزنامه و دفتر کل
 • تراز آزمایشی
 • تراز آزمایشی اصلاحی
 • تهیه صورت های مالی
 • قوانین حقوق و دستمزد
 • حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • گزارشات فصلی
 • صورت مغایرت بانکی
 • مالیات بر درآمد
 • نرم افزارهای آموزشی شامل :
 • نرم افزار ارسال لیست بیمه / نرم افزار محک / سپیدار / تدبیر 

اساتید دوره

رضا جهانی
رضا جهانی
مدرس

کارشناسی حسابداری
10 سال مربی رسمی فنی و حرفه ای

نظرات دوره

ثبت نظر