چند لحظه منتظر بمانید

دسته : امور مالی و بازرگانی
ثبت نام در دوره :
مدیریت قراردادها

سرفصل های دوره

- توانایی انجام تکنیک های مذاکره و فروش به منظور عقد قرار داد

- توانایی تجزیه و تحلیل الزامات سیستم

- توانایی تنظیم پیوست های فنی به منظور عقد قرارداد

- توانایی تهیه و تنظیم انواع استاد تجاری

- توانایی انجام مطالعات امکان سنجی به منظور عقد قرارداد

- توانایی برقراری ارتباطات اثربخش با طرفین قرارداد

اساتید دوره

بهنام زنگنه
بهنام زنگنه
مدرس

کارشناس ارشد حقوق بین الملل
متخصص حقوق قراردادها
مشاور حقوقی و قراردادی شرکت شهرک های خراسان رضوی
مدیرعامل بنیاد حقوقی بهداد

نظرات دوره

ثبت نظر