سوالات متداول

در این قسمت به برخی از سوالات پر تکرار در رابطه با آموزشگاه ساران می پردازیم

میتوانید از طریق مراجعه به قسمت دوره های آموزشی ، دوره های درحال برگزاری ما را مشاهده کنید.
بله. مدارک فنی و حرفه ای قابل ترجمه، مورد تایید قوه قضائیه و دارای کد ایسکوISCO می باشند