چند لحظه منتظر بمانید

دسته : دیپلم
ثبت نام در دوره :
دیپلم حسابداری

سرفصل های دوره

- شناسایی و مفاهیم تعاریف حسابداری

- کاربرد معادله حسابداری

- تهیه گزارش های مالی و صورت های مالی اساسی

- ثبت حسابداری بازرگانی

- ثبت اسناد تجاری

- دریافت و بایگانی سفارشات کالا

- انجام سفارش به روش های نوین و الکترونیکی

- اولویت بندی در سفارشات

- تشخیص مفروضات و اصول حسابداری

- شناسایی رویداد های مالی و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداری

-انجام حسابداری موجودی کالا

-عملیات حسابداری وجوه نقد

-اصلاح حساب ها و اشتباهات حسابداری و بستن حساب ه

- به کار گیری رایانه و نرم افزار Excel  در حسابداری

اساتید دوره

ابراهیم دانای سیج
ابراهیم دانای سیج
مدرس

کارشناسی حسابداری

نظرات دوره

ثبت نظر