دسته : دیپلم
پیش ثبت نام در دوره:
دیپلم امور اداری

سرفصل های دوره

- ارتباط با واحد های سیستم سازمانی و ارباب رجوع

- انجام مکاتبات اداری، نگارش و گزارش نویسی

- اجرای طبقه بندی مشاغل

- ثبت ورود و خروج نیروی انسانی

- تند خوانی

- تایپ تند زنی

- برقراری ارتباطات سازمانی

- به کارگیری علوم و فنون مذاکره

- برنامه ریزی امور دبیرخانه

- نظارت بر بایگانی نامه های اداری

- به کار گیری سیستم اتوماسیون اداری

- ثبت ورودی کالا

- کنترل موجودی های انبار

- اخذ گزارش از موجودی انبار

- اولویت بندی در سفارشات

اساتید دوره

زهرا حبیبی پور
زهرا حبیبی پور
مدرس

کارشناس IT

ابراهیم دانای سیج
ابراهیم دانای سیج
مدرس

کارشناسی حسابداری

نظرات دوره

ثبت نظر